Facebook Timeline History Lesson

Ett gymnasium i Amsterdam har använt sig av Facebook Timeline http://creativity-online.com/work/4e-gymnasium-amsterdam-timeline-history-lesson/29147 för att lära ut olika historiska händelser, som tex Sovjetunionens fall. Oerhört hi-tech mot hur man själv lärde sig historia i skolan. Undrar om det lär sig mer/bättre för det.