Marketing and Advertising Trends for 2017

snapchat-nils-wimby

2017 is the year when the number of robots and algorithms that fiddle with and poke at every single banner impression exceeds the number of people who actually view banners.

The term ”Content” becomes so overinflated it implodes. People instead start just using ”stuff”.

Print media to rebrand themselves ”Actual Reality Experience Products”, resulting in a significant boost in print advertising

Influencers break down in tears over the confusion of having advertising agency, media agency, PR agency and social agency independently contacting them about the same customer and the same campaign.

First one to do something with the ”Internet of Things” wins.

Customers continue considering it practical to invite agencies to pitches in late May and plan submission/presentation immediately after the summer holidays, to be able to look at them when refreshed after some time off work

Direct Marketing is the new Snapchat

The word ”farfetched” finds a new definition when agencies try to combine virtual reality with customers’ boring products

An unofficial record is set in May when someone manages to mention ”data” 143 times in the same meeting

The ”digital transformation” will be completely finished in 2017, leaving everyone a bit confused about what to do next

In the absence of new buzzwords for trend presentations, people just start recycling classics like ”Mobile first” ”Newsroom marketing” and ”Sharevertising”.

Go Home AI, you’re drunk

Människor har en tendens att överskatta hur snabbt nya fenomen kommer slå igenom, och samtidigt underskatta hur viktiga de blir när de väl slår igenom. Eller som Bill Gates uttrycker det ”We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten”.

Robotar, algoritmer och AI (artificiell intelligens) har varit en av de största snackisarna inom både marknadsföring och digitalisering på sistone. Så till den grad att man förväntar sig att se praktisk användning up and running inom alla viktiga områden innan slutet på Q1. Självkörande bilar, automatiserade hem, automatiserad marknadsföring på Minority Report-nivå Men det visar sig med tidvis humoristisk tydlighet att robotarna inte är 100% redo att ta över ännu.

Först ut har vi beefen mellan 2 robotar i kulvertarna under Nya Karolinska, en pärla i all sin enkelhet.


Sedan följer vi upp med killen som på Twitch satte 2 av Googles ”Home”-enheter bredvid varandra och startade en lång och förvirrad konversation.

screen-shot-2017-01-09-at-11-30-20

Robotarna må inte vara redo att ta över världen, men de erbjuder ett gott skratt medan de försöker..

 

Trist att Schibsted lämnar KIA Index

Nyheten att Schibsted hoppar av Sveriges Annonsörers mätning KIA Index slår väl inte ner som någon bomb direkt. Man har tidigare i flera omgångar klargjort att man är missnöjd med metodiken i mätningarna. Samtidigt som jag helt håller med om att mätmetodik kan utvecklas, tycker jag det är tråkigt att Schibsted lämnar KIA Index.

metric-cm

Att det är svårt att komma fram till perfekta mätningar har många diskussioner i mätkommittén på KIA illustrerat. Har måttet ”Unika webbläsare” någon relevants? Mäter man bäst mobila besökare med IMEI eller med cookies? Är mängden personer som ser reklamvideo eller mängden som ser redaktionell video mest relevant? Var går gränsen mellan en mobilbesökare och en icke-mobil. I alla frågor har det funnits goda argument från olika håll, och lösningen har alltid blivit en kompromiss.

Men kompromisser till trots; I den blindes rike är den enögde konung. I en era av osäkerhet kring mätningar, valutor och jämförbarhet mellan plattformar har KIA varit ett ställe där man vet att en objektiv part granskat och jämfört data enligt en tydligt satt valuta. Det har också varit ett första ställe för mindre oberoende annonsörer, som kanske inte har en mediebyrå eller har givit sig in i det programmatiska, att börja nysta i det här med alternativen kring digital annonsering.

KIA Index mätkommitté är också ett – i min mening- riktigt bra forum för diskussioner kring digital mätning, där seniora representanter för publicister, annonsörer och byråer vridit och vänt på mätproblematik. Vilka möjligheter har tekniken? Vad är viktigast, jämförbarhet eller exakthet? För vem är datan till, visar vi en valuta som matchar användarens syfte med att titta på listan.

Visst, det finns ett Orvesto Internet, ett Ocast, ett ComScore. Men eftersom vi inte har hittat den heliga graalen av en mätmetodik och ett granskningsorgan som kan övervaka helheten, tycker jag det är bättre ju fler medier som mäts på alla ställen. På det sättet har annonsören bäst möjlighet att skapa sig en bild av helheten. Och därför tycker jag det är riktigt tråkigt att Schibsted lämnar KIA.

 

 

Trender och förutsägelser för 2017

snapchat-nils-wimby

2017 är året då antalet robotar och algoritmer som är inne och petar i varje enskild bannervisning överstiger antalet människor i Sverige som ser banners.

Begreppet ”Content” blir så stort att det imploderar. Folk börjar istället använda ”grejer”

Tryckta medier brandar om sig till ”Actual Reality Experience Products” och får därmed ett uppsving

Svenska influencers blir gråtfärdiga av förvirringen i att reklambyrå, mediebyrå, PR-byrå och social-byrå oberoende av varandra kontaktar dem om samma kund och samma kampanj.

Försten att göra något med ”Internet of Things” vinner.

Kunder fortsätter tycka det är praktiskt att bjuda in till picher i slutet maj, och lägga inlämningen direkt efter semestern, så man kan ”ta tag i det direkt när man är utvilad efter ledigheten”.

DR är det nya Snapchat

Ordet ”långsökt” för en ny definition där byråer försöker kombinera Virtual Reality med kunders tråkiga produkter

Ett inofficiellt rekord sätts i maj då någon lyckas nämna ”data” 143 ggr i samma möte

”Vi vill göra för reklamen vad SKAM gjorde för TV-serien”

Den ”Digitala Transformationen” blir under 2017 helt klar, och alla ser sig lite förvirrat om efter något nytt att ta tag i.

I brist på nya buzzwords i trenddragningar börjar man istället återanvända ”Mobile first” ”Newsroom marketing” och ”Storytelling”.

Om reklambyråns roll- kommentar till Walter

goq32dlahdk-vitor-santos

Walter Naeslund har skrivit en intressant och relevant text på Resume (”Är vi inte en reklambyrå längre?”). Det grundläggande ämnet – hur ser långsiktigt värdeskapande reklam ut i en digital värld där vi masskonsumerar medier – är så intressant att jag inte kan låta bli att skriva en liten kommentar.

Att nå igenom bruset är en utmaning alla kämpar med, och en utmaning som blir allt svårare. Studier visar att vi människor är begränsade till att processa 3 000 budskap per dag, redan 2014 exponerades vi för över 350 annonser per dag. Det finns bara en så stor kaka att ta tårtbitar av. Och det verkar som att många verkar vilja skrika allt högre för att höras.

Som Walter skriver är mycket av den reklam som hyllas idag snarare PR än reklam. Titta igenom vinnarna i Cannes Lions förra året och försök hitta något som bara är en annons framtagen med riktigt gott hantverk. Det är svårt, för att inte säga omöjligt. Att göra stora, överraskande och emotionella aktiveringar som snabbt flammar upp är såklart en väg att gå, men det är svårt att se långsiktigheten i det, och det blir såklart klurigt om alla varumärken skall riva av stunts hela tiden.

Walter pratar om TV-serier som inspiration, och om att bygga en värld och ett univers för varumärken. Jag tror det finns mycket inspiration att hämta där, kring att vara konsekvent och att skapa en tonalitet som man håller sig till. P&G:s Chief Brand Officer Marc Pritchard har uttalat sig om att man tänker om kring detta inom hans organisation; nervositeten kring att ge konsumenten något nytt och roligt hela tiden är överdriven. Deras studier visar att reklam kan vara effektiv även om den ligger över lång tid och inte är så spännande.

Att skapa konsekvens kan också bli ett utrymme för kreativitet. Tydligt satta och strikt efterföljda varumärkes-världar är förutsättningar för att vara snabbfotad på ett bra sätt. Se t.ex. Oreo 100 days eller Norwegians ”Brad is Single”.Kanske är det där man hittar nyckeln – att investera i ett tydligt och konsekvent varumärke, utan att glömma aktiveringar runt omkring. Kanske är det tv-serien med en twist (tänk norska succén ”Skam”) som är inspirationen.

I ett samtal jag hade med DDB:s avgående VD David Sandström berörde vi det här. David berörde 70-20-10 regeln, tanken att man bör se sin marknadsbudget som en investerings-portfölj där 70% är bread & butter, 20% är tester och innovation, och 10% är ren testbudget för helt nya lösningar.

Det finns ett värde i det där: glöm inte att göra tester och våga prova nytt, men lägg 70% av arbetet på att göra det vanliga marknadsarbetet på bästa sätt. Och blanda inte ihop dessa 2 områden och budgetar.