Moderater och Socialdemokrater dominerar tungt bland landets pr-konsulter. I Resumés kartläggning av 214 pr-konsulters politiska hemvist är de två partierna i särklass störst. Men Folkpartiet har en betydligt högre andel sympatisörer bland pr-konsulterna än bland väljarna.

Partierna och de politiska ungdomsförbunden är något av en pr-skola. På pr-byråernas public affairs-avdelningar dominerar konsulter med egen politisk bakgrund.

Länge var de borgerligas dominans bland pr-konsulterna total. Men efter regeringsskiftet 2006 har S-andelen bland konsulterna ökat starkt. Det var rena lämmeltåget från jobb som politiskt sakkunniga och andra politiska tjänster till pr-branschen.

Centerpartiet och Kristdemokraterna har en andel av pr-konsulterna som mer motsvarar deras storlek i väljarkåren. Vänsterpartiet har bara två kända pr-konsulter.

I Resumés sammanställning finns inte en enda pr-konsult med bakgrund hos Sverigedemokraterna. Bland övriga partier i sammanställningen finns Feministiskt initiativ, Junilistan och ett lokalt parti.
Den politiska hemvisten hos 214 pr-konsulter, enligt sammanställning av Resumé.

Socialdemokraterna 72
Moderaterna 80
Folkpartiet 28
Centerpartiet 9
Kristdemokraterna 10
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 9
Övriga 4
Summa:
214"Jag är anhängare av en karensperiod"
Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson kräver en karenstid för toppolitiker som går från politiken till lobbyistuppdrag.
Han får medhåll av sin efterträdare Göran Persson – som själv blev pr-konsult för JKL bara en månad efter sin avgång som S-ledare.
– Jag är anhängare av en karensperiod och har ju också tagit upp det med Konstitutionsutskottet, säger Göran Persson till Resumé.

När Göran Persson avgick som S-ledare kritiserade han lobbyisterna i sitt avskedstal.
– Framtiden har inga lobbyister, sa han.

Men det dröjde knappt en månad efter avgången tills Göran Persson blev ny rådgivare på lobbyföretaget JKL.

Nu riktar hans föregångare som S-ledare och statsminister, Ingvar Carlsson, hård kritik mot dem som går från ledande politiska positioner till lobbyistuppdrag.

– Det finns avarter. Man går alldeles för snabbt över och tar med sig kunskap från departement. Jag tycker man ska ha en karenstid och vara öppen med sina nya uppdrag, säger Ingvar Carlsson i en intervju i ABF:s tidning Fönstret.

Ingvar Carlsson säger att han är positiv till att företrädare växlar mellan politiken och andra områden.

– Men jag tycker det sker ett missbruk i dag, säger Ingvar Carlsson.

I dag finns inga regler om karenstid för ledande politiker eller tjänstemän som går från regeringskansliet till lobbyistuppdrag. Men att en rad toppolitiker värvats till sådana uppdrag har satt fart på debatten. Senast handlade det om den tidigare försvarsminister Sten Tolgfors som blev konsult på Rud Pedersen.

Ingvar Carlssons utspel skulle kunna tolkas som ett indirekt angrepp på Göran Persson. Resumé ringde därför upp Persson som är ganska fåordig.

– Jag tror inte att Ingvar syftar på mig, det tror jag inte, och det gick ju faktiskt ett halvår från det att jag avgick som statsminister till att jag gick till JKL (men bara knappt en månad efter att han slutade som S-ledare, reds anm), säger Göran Persson till Resumé.

Ingvar Carlsson menar att man bör vara öppen med sina uppdrag, men JKL hemlighåller sina uppdragsgivare. Varför kan du inte vara öppen med det?
– Jag är öppen med att jag jobbar på JKL, men berättar inte exakt vilka arbetsuppgifter jag har. Att vara öppen med sina uppdragsgivare – det skulle inte vara någon bra utveckling, då skulle byråerna ligga illa till.

Trots att Göran Persson själv var snabb med att gå över till lobbyistsidan säger han till Resumé att det vore lämpligt med en karensperiod. Med andra ord håller han med Ingvar Carlsson i den frågan.

– Jag är anhängare av en karensperiod och har ju faktiskt tagit upp det med KU, men fick inget gehör för det då. Det var efter att Björn Rosengren gick över till Stenbeck-sfären.

Göran Persson säger att han jobbar på JKL en till två dagar i veckan.

– Totalt sett jobbar jag hårdare än någonsin. Du vet: jag driver ett jordbruk och det är inget latmansgöra. Jag har 78 stycken levande stora kreatur – jag är fullt sysselsatt. Jag är också internationell föreläsare, konsult och har många styrelseposter. Min almanacka är välfylld.

Vad menade du i ditt avskedstal som S-ledare när du sa att "framtiden har inga lobbyister"?
– Nä, nu får det vara nog med det här samtalet. Vi avslutar här.

Janne Sundling
janne.sundling@resume.sePr-avhopp efter norska valet
Regeringsskiftet i Norge betyder också att den nya regeringen får ta tag i en fråga som blivit allt hetare under valrörelsen: att ledande politiker och tjänstemän går direkt från politiken till lobbyistjobb. En regeringskommitté krävde i somras att det införs en karenstid för de ledande företrädarna.

Resumé skrev tidigare i dag om att såväl Göran Persson som Ingvar Carlsson vill se en karenssperiod i Sverige.
Debatten om den allt mer omfattande vandringen från politiken till pr- och lobbyuppdrag tog fart i valrörelsens slutskede när det undersökande NRK-programmet Brennpunkt granskade pr-byråernas politiska inflytande.

Norska tidningar har skrivit om 15 toppolitiker som de senaste åren lämnat politiken för att gå in i pr-uppdrag. Och fyra stortingsledamöter ställde inte upp till omval i år – de väljer att gå till uppdrag i pr-branschen i stället.

Med regeringsskiftet väntas ännu fler söka sig till lobbyuppdrag i pr-branschen.

I somras kom en regeringskommitté med ett förslag på karenstid för de tidigare politiskt valda och anställda. De föreslår ett års karenstid för statssekreterare och politiska rådgivare. Under den ska de inte få verka inom det politiska område där de tidigare varit verksamma eller agera lobbyister mot sina tidigare departement. För statsråd föreslås karenstiden bli två år.

Högst andel ex-politiker har norska pr-byrån First House där elva av de 28 anställda har en bajgrund i politiken.

– Erfarenheter från politiken ger en unik förståelse för den politiska processen. De vet vad beslutsfattarna lägger vikten i sitt beslutsfattande, säger First House vd Per Høiby till Aftenposten.

Bland byråns konsulter finns två tidigare statsråd, tre statssekreterare och en rad politiska rådgivare fördelat på främst de tre största partierna: Arbeiderpartiet, Høyre och Fremskrittspartiet.

Den norske forskaren Anne Therese Gullberg ser en tendens som nu efter regeringsskiftet kan bli ännu starkare: politiker som först gått till pr-branschen och sedan återvänder till politiken.

– Det leder till långt större problem än övergångar från politiken till pr. Då tar politikerna som kommer från pr-branschen med sig erfarenheter och intressen som är oidentifierbara, skriver hon i Dagsavisen.

Se Brennpunkts program om pr-branschen

Janne Sundling

janne.sundling@resume.se
         
 

JKLs lobbychef på statliga uppdrag
Anna Grönlund Krantz är public affairskonsult på JKL och blir snart chef för JKL Stockholm. Samtidigt är hon styrelseordförande i två statliga bolag.  Men hon ser inget problem med uppdragen.
– Jag ser till att det inte blir någon konflikt, säger Anna Grönlund Krantz.

Anna Grönlund Krantz var fram till valet 2006 riksdagsledamot för folkpartiet. Med FPs valresultat blev hon inte återvald och valde i stället att gå till konsultbranschen och JKL. Där har hon varit teamleder för public affairs och blir vid årsskiftet JKLs Stockholmschef.
Samtidigt har hon behållit politiska uppdrag och tagit nya.

När hon blev JKL-konsult satt hon i Luftfartsverkets styrelse. Där satt hon kvar till 2009. Under 2007 blev hon styrelseordförande i både Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och Botniabanan AB, till 91 procent statligt. Men Anna Grönlund Krantz ser inget problem med att både vara lobbyist och statlig styrelseordförande.

– Botniabanan AB avvecklas nu och VTI är inte så otroligt betungande. Och jag har inte sett någon konflikt i uppdragen hittills. Men jag skulle aldrig kunna sitta i styrelsen för ett bolag som vi arbetar åt, säger hon.
JKL redovisar inte vilka kunder de har. Men i somras upphandlades de som kommunikationsbyrå av statliga Svedavia, som driver elva av landets största flygplatser, en avknoppning ur Luftfartsverket. Ansvarig för uppdraget är Anna Grönlund Krantz.

Att PA- och lobbykonsulter har kvar politiska uppdrag är inte så ovanligt, enligt Anna Grönlund Krantz.

– Det är ett sätt att behålla kontakten med politiken. Att inte tappa den politiska nerven. Och många av oss som varit länge i branschen ser var gränserna går. Men det får självklart inte vara så att man sitter på två stolar.

Vid årsskiftet tar hon också över som chef för JKL Stockholm.

Janne Sundling
janne.sundling@resume.seInvestorrådgivare ger politisk/ekonomiska råd
Med fyra tungviktare från näringsliv och politik ska nya Consilio International erbjuda politisk och ekonomisk omvärldsbevakning. Bland dem finns tidigare ministern Jan Nygren och Investorrådgivaren Erik Belfrage.

Bakom rådgivningsföretaget Consilio International finns fyra (eller snarare fem) personer med en blytung meritlista. Alla har haft centrala funktioner i svensk politik eller näringsliv.

Jan Nygren var statssekreterare i Försvarsdepartementet och samordningsminister under Ingvar Carlsson. Efter att ha varit vice vd på Saab har han verkat inom lobbynätverket Isak och nu senast varit seniorrådgivare på Hallvarsson & Halvarsson.

Erik Belfrage var till nyligen vice vd på SEB och central rådgivare inom Investor till Wallenbergsfamiljen.

Andreas von der Heide har varit vice vd i Saab och basat för Näringslivets Internationella råd.

Michael Sahlin har varit statssekreterare i Försvarsdepartementet, ambassadör i Norge och senast regeringens sändebud i Sudan.

Med i nya bolaget som delägare finns även Sven Nyman, som sitter i styrelsen för Investor.

– Jag och Erik (Belfrage) har i många år pratat om att göra något ihop när han lämnar banken (SEB). Nu har vi bildat ett bolag som ska kunna stötta svenska företag som närmar sig nya marknader, säger Jan Nygren.

– Vi har rullat igång så smått. Det kommer att handla om politisk och ekonomisk omvärldsbevakning.

Janne Sundling
janne.sundling@resume.seM-politiker lobbar för Arlandas tillstånd
Sigtunas tidigare oppositionsråd M, Henrik Kelfve, är numera statliga flygplatsbolaget Swedavias chefslobbyist. 
2018 krävs nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats, annars hotar halverad trafik. Men i närområdet - som Sigtuna och Upplands Väsby - finns hårt motstånd och protester mot bullerproblemen. 

I somras gjorde Swedavia en ny pr-upphandling som vanns av  JKL. JKLs uppdrag är på tre år och väntas ge minst sex miljoner kronor.
Den tidigare M-politikern Henrik Kelfve är numera också bolagets chefslobbyist, i en roll som chef för samhällskommunikation.

– Jag ska jobba med public affairs och se till att Swedavia har goda relationer i samhället. Men naturligtvis kommer Arlandas miljötillstånd vara en stor fråga framöver. En ny ansökan om miljötillstånd lämnades in i våras, säger Henrik Kelfve.

Vilken betydelse har din bakgrund som kommunpolitiker?
– Det kommer jag säkert ha nytta av i de personliga relationerna med olika beslutsfattare och Swedavia ser min bakgrund som en fördel.
Arlandas tillstånd gäller till 2018, men innebär ett stopp för inflygningarna över bland annat Upplands Väsby efter det. Enligt Swedavia skulle det leda till en halverad trafik på Arlanda vissa tider av dygnet.

Nu blir det Henrik Kelfves och JKL som ska ”rädda Arlanda”.
– JKL är experter på kommunikation och jag ser fram emot att ha de som bollplank och stöd i det kommande arbetet, säger Henrik Kelfve.
Swedavia driver elva svenska flygplatser, som tidigare låg direkt under Luftfartsverket. Kundansvarig på JKL är Anna Grönlund Krantz, som tidigare satt i styrelsen för Luftfartsverket.

Men avgörandet i Arlandafrågan dröjer. Swedavia räknar med att det tar fem år innan miljödomstolen fattar beslut om Arlanda.

Janne Sundling
janne.sundling@resume.se
Hårdare lobbykontroll i Danmark och Storbritannien
Danmark överväger att införa ett lobbyregister. I den nya danska regeringen ledd av Socialdemokraternas Helle Thorning-Schmidt finns stöd för att lägga ett förslag om större kontroll av lobbyisterna. I Storbritannien dröjer ett förslag efter oenighet i brittiska koalitionsregeringen.

Mer om danska planerna: http://www.publicaffairsnews.com/no_cache/home/european-news/news-detail/newsarticle/denmark-becomes-latest-eu-state-to-consider-lobby-register/10/

Och på: http://politiken.dk/debat/ECE1370593/indfoer-et-lobbyregister-i-danmark/

Men Bjørn B Christiansen partner på Kreab Gavin Anderson i Danmark säger i en kommentar att ett lobbyregister är svaret på ett icke existerande problem.

Även i Storbritannien finns förslag om hårdare kontroll av lobbysimen. Det liberala partiet gjorde kabinettsfråga på en reglerad lobbying inför bildandet av den brittiska koalitionen.

Men krafter inom konservativa partiet stretar emot. Ett förslag väntades läggas fram under november, men är nu uppskjutet. Enligt regeringskällor beor det på oenighet om registreringen också ska omfatta kontakter med ministrar och regeringstjänstemän: http://www.prweek.com/uk/news/1106616/Government-pushes-back-plans-publish-lobbying-register/"Big tobacco" med i snuslobbyn
Ett nytt tobaksdirektiv från EU har i åratal sysselsatt en internationell snuslobby. Snusfrågan kan tyckas vara en marginell sak i EU-korridorerna. Sverige är enda land i EU som helt är undantaget EUs snusförbud. Men i snuslobbyn i Bryssel finns även "Big Tobacco" med: Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco vid sidan av svenska Swedish Match.

Ett förslag till nytt tobaksdirektiv ska läggas fram till EU-parlamentet under 2012. Inför det har det pågått en intensiv lobbying i Bryssel.

När Sverige förhandlade om medlemskap i EU fick vi ett permanent undantag från EUs snusförbud. Redan 1989 bildade den då enda svenska snustillverkaren Swedish Match lobbyorganisationen Estoc - European Smokeless Tobacco Council. Från början var uppgiften att verka för att Sverige skulle undantas från det snusförbud som infördes i EU från 1992.

Men det senaste decenniet har även de riktigt stora tobaksbolagen fått upp ögonen för snus. De svenska snusföretag som startats har en efter en köpts upp av de stora tobaksbolagen.

I dag deltar flera av dem i snuslobbyn. Här finns förutom Swedish Match också Philip Morris (världens andra största tobaksbolag),

British American Tobacco (världens tredje största tobaksbolag) och Japan Tobacco (världens fjärde största tobaksbolag).

Se: http://www.estoc.org

De stora tobaksbolagen har gett snuslobbyn stärkta muskler.

Inför det nya tobaksdirektivet inbjöd EU-kommissionen till "offentligt samråd". Men resultatet av samrådet har grot misstolkats av EU-kommissionären skriver nu Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ekonomi/eu-anklagas-for-att-morka-stod-for-snus

Men det finns lobbying också bakom artikeln i DN. DNs Eu-korrespondent Henrik Brors skriver att "Swedish Match, som uppmärksammat DN på de motsägelsefulla uppgifterna".

Mot sig har snuslobbyn också en betydligt starkare motståndare: läkemedelsbolagen. DN pekar på hur de agerar för att framhålla sina nikotinprodukter som riktar sig till rökare framför snus som metod att sluta röka: http://www.dn.se/ekonomi/jattelobbyisternas-snusstrid

Bland annat har det finska socialdepartementet gett ett remissvar i tobaksfrågan som till stora delar är ordagrant taget från läkemedelsbolaget Pfizer som står bakom Nicorette.

"Svenska" snusbolag:

Swedish Match 
                         Blandad ägarbild

Fiedler & Lundgren                   British American Tobacco

Gustavus/LD                              JTI - Japan Tobacco

Skruf                                           Imperial Tobacco

Rocker                                        Philip Morris

Gotlandssnus                            RJ Reynolds