Till nya Göteborgsbyrån Truth går Pauline Dettner (till vänster i bild), AD-assistent. Hon kommer närmast från en post som kommunikatör på Halmstad & Co samt ansvarig för tryckproduktion, på The Tall Ship Races.

Sophie Thelin (till höger i bild) börjar också på Truth, hon lämnar 3D/VFX-världen och börjar som produktionsledare. Senast jobbade Thelin på Industriromantik.