I måndags höll Film & TV-Producenterna årsmöte. Organisationen samlar produktionsbolagen inom film, tv och reklamfilm.

Under årsmötet valdes nya styrelser för nästkommande period.

Som ordinarie ledamöter till styrelse och sektionsstyrelser valdes:

Styrelse Film&TV Producenterna:

Björn Rosengren (ordf), Gila Bergqvist Ulfung, Robert Aschberg, Anna Croneman, Tomas Michaelsson, Henrik Eriksson, Carl Molinder, Henrik Lagercrantz, Karin Stjärnde och Karin Hellström.

Styrelse Reklamsektionen:

Henrik Eriksson, Johan Rudolphie, Carl Molinder, Mikael Flodell, Johannes Åhlund, Kalle Schröder, Pia Dueholm, Anna Bergström och Henrik Lagercrantz.