Hanna Berheim har arbetat med utbildnings- och arbetsmarknadspolitik på Jusek sedan 2006. Där har hon varit projektledare med ansvar för undersökningar och opinionsbildning. Hon har också lång erfarenhet av att arbeta med företags sociala och miljömässiga ansvar, CSR, både inom Utrikesdepartementet och ideellt för Amnesty International. Hon har en bred utbildning inom samhällsvetenskap och språk med en magisterexamen i offentlig förvaltning.

Westander har nu 25 anställda och har som mål att växa till 35 anställda 2014.