Han kommer närmast från Embryo och är digital strateg med design som grund.

Darryl är ursprungligen från Sydafrika, Kapstaden, där han startade sitt eget företag Darryl Design, ett konsultbolag med fokus på problemlösning och design.

Han har mer än 12 års erfarenhet i onlinebranschen och 17 år inom design.