Årets omgångar

Ansvarig: Andreas Rågsjö Thorell
Ring: 072-246 89 71


Månadens Pr Inlämning

Månadens kampanj pr har tre deltävlingar.
Sista inlämningsdatum: 

Januari - april 29/4
Maj - september 28/9
September - december 22/12

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Digitalt Inlämning

Månadens kampanj digitalt har åtta deltävlingar.
Sista inlämningsdatum: 

December-januari 29/1
Februari 25/2
Mars 31/3 
April 29/4 
Maj-juli 22/8  
Augusti-september 28/9 
Oktober 28/10 
November 28/11 

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Content Inlämning

Månadens kampanj content har tre deltävlingar.
Sista inlämningsdatum:

December-mars 31/3 
April-augusti 31/8 
September-november 28/11

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Film Inlämning

Månadens kampanj film har åtta deltävlingar.
Sista inlämningsdatum:

December-januari 29/1
Februari 25/2
Mars 31/3
April 29/4
Maj-augusti 31/8
September 28/9
Oktober 28/10
November 28/11

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Print Inlämning

Månadens kampanj print har åtta deltävlingar.
Sista inlämningsdatum: 

December-januari 29/1 
Februari 25/2 
Mars 31/3 
April 29/4
Maj-augusti 31/8 
September 28/9 
Oktober 28/10 
November 28/11

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Utomhus Inlämning

Månadens kampanj utomhus har fyra deltävlingar.
Sista inlämningsdatum: 

December-februari 25/2 
Mars-april 29/4
Maj-juli 22/8
Augusti-november 28/11

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Design Inlämning

Månadens kampanj design har fyra deltävlingar.
Sista inlämningsdatum:

November-februari 25/2 
Mars-april 29/4
Maj-augusti 31/8
September-oktober 28/10

Skicka bidragen på pannå till 
Torsgatan 21 
OBS! Resumé ansvarar inte för inskickade tävlingsbidrag och vi skickar inga bidrag i retur.

Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Månadens Alternativa medier inlämning

Månadens kampanj Alternativa medier har fyra deltävlingar. 
Sista inlämningsdatum:

Januari-april 29/4 
Maj-augusti 31/8
September-december 22/12

 

Ladda upp ditt bidrag


Bidragen måste lämnas in senast kl 12 på sista inlämningsdagen.

Regler

Bara skarpa kampanjer får tävla. Det innebär att de ska ha producerats av yrkesmänniskor. De ska vara godkända av uppdragsgivaren. Alla tävlande bidrag ska också ha gått i kommersiella annonsmedier under tävlingsomgången i Sverige.

Läs mer här

Anmälan

Ska du skicka in bidrag i kategorin Design ska du skicka dessa fysiskt till redaktionen. Skriv ut blanketterna nedan och fäst dessa på baksidan av pannån, förslagsvis i en plastficka så att de lätt kan tas bort.

Anmälan del 1
Anmälan del 2

Skicka bidraget till:
Torsgatan 21

Läs mer om hur du anmäler ditt bidrag

Syfte med tävlingen

Månadens kampanj syftar till att belöna, uppmärksamma och stimulera kreativ reklam i print, radio, pr, digitalt, utomhus, design och film. Kontinuiteten i tävlingen gör den till en sporre för kontinuerlig förnyelse och förbättring.

Tävlingens öppna form gör det möjligt för små nykomlingar att mäta sig med de stora, etablerade reklamkonsulterna. Det är Resumés förhoppning att Månadens kampanj ska bidra till att Reklamsverige håller sig på tårna.