Läs mer

Vinnaren i SVT:s politiska realityserie Toppkandidaterna, Petter Nilsson, skänkte 40 procent av prissumman på 250 000 till Syndikalistiska ungdomsförbundets (SUF) projekt Osynliga partiet. Det misstänks ligga bakom 13 attentat mot centerns lokaler runt om i landet.

Senaste aktionen från Osynliga partiet är kampanjen Arbetsförnedringen. Sajten Arbetsförnedringen.tk är, enligt DN, finansierad av SVT:s prispengar. Under dagen kommer också en "festlig aktion mot arbetsförnedringen" att äga rum på Hötorget i Stockholm.

Säpo har nu tagit över brottsutredningsansvaret för attentaten och kommer att granska Osynliga partiets verksamhet. Omfattningen och de politiska motiven gör att det blivit en sak för säkerhetspolisen.

SUF förnekar alla kopplingar till Osynliga partiet, men delar lokal, namn och samarbetar politiskt med det, rapporterar DN. Man har också skrivit under partiets plattform.

SVT anser inte att det kan ta ansvar för var Petter Nilsson skänkt pengarna. Men centern kräver att SVT återtar prispengarna om polisutredningen av attentaten kan kopplas till Osynliga partiet.

Syftet med Toppkandidaterna var att öka ungdomars intresse för politik och demokrati.