TV4:s ordförande Daniel Sachs. Foto: Jan E Carlsson.

Proventus räddade förra vintern Bonniers kontroll över TV4 i budstriden mot Schibsted genom att köpa MTG:s 15,1 procent. Senare köpte Proventus också 15,2 procent av röstvärdet i Alma Media, som ägde 23,4 procent av TV4. I dag heter företaget Nordic Broadcasting Oy och äger även TV4:s finska systerbolag MTV3.

MTG-posten togs över av bolaget Proventus Industrier med följande ägarbild:

Robert Weil AB 49 procent, Proventus AB 35 procent (ägs till 100 procent av Robert Weil), Daniel Sachs AB 15 procent, Proventus Capital 1 procent.

Daniel Sachs är vd i Proventus AB, Proventus Capital och Proventus Industrier AB, där hans bolag äger 15 procent av de 3 020 013 aktierna i TV4. Det betyder att Daniel Sachs äger 453 000 aktier eller 2,3 procent i TV4.

Enligt Stockholmsbörsens noteringsregler ska styrelseledamöternas innehav i det egna bolaget redovisas. I TV4:s färska bokslut över 2005 står under styrelseordförande Daniel Sachs: Aktier i TV4: 0 aktier direkt. Delägare i Proventus Industrier som innehar 3 020 013 aktier”.

Det framgår inte om ordförande Sachs har ärvt en ynka aktie i Proventus Industrier eller om han är majoritetsägare. Som exempel har styrelseledamoten Mats Sundström valt att redovisa hela sitt innehav: ”3 000 aktier direkt eller via bolag”.

Resumé har under dagen sökt Daniel Sachs för att fråga varför hans ägande inte redovisas öppet, men sekreteraren meddelar att han kan nås först i morgon efter 10.30.

TV4:s informationsdirektör Göran Ellung är ansvarig för årsrapporten:

- Vi inhämtar uppgifterna från styrelseldamöterna.

Kontrollerar ni dem?
- Nej, vi tar dem för gott.

Ellung bekräftar sedan att formuleringen om Daniel Sachs innehav diskuterats och att man valt att inte redovisa omfattningen eftersom ”han inte kontrollerar Proventus Industrier”, det företag där han är vd liksom i ägarbolagen.

När Proventus köpte TV4-posten stod aktien i 170 kronor. Nu är aktien värd 242 kronor. Daniel Sachs post har ökat i värde med 32,6 miljoner under det gångna året.

Styrelsen, ledd av Sachs, förslår att bolagsstämman den 10 maj delar ut drygt hela årsvinsten till ägarna. Vinsten per aktie var 9:41 efter full skatt, styrelsen vill dela ut 10 kronor, alltså 4 530 000 kronor till Daniel Sachs.

Sachs får 300 000 kronor om året i styrelsearvode, vice ordförande Torsten Larsson får 225 000, de fyra ledamöterna Thorbjörn Larsson, Jan Erik Knarrbakk, Ingrid Dahlberg och Mats Sundström får vardera 150 000 kronor.