SVT på Youtube.

En stor mängd SVT-material finns sedan tidigare utlagt på Youtube, ofta utan att det finns rättigheter till materialet.

Men nu vill SVT ta tillbaka kommandot och startar den nya kanalen under domänen www.youtube.com/svt. Programutbudet kommer att utökas allt eftersom.

SVT:s kanal är ett testprojekt som kommer att utvärderas, för att sedan följas av ytterligare tester med SVT-material på andra plattformar under hösten.

– Vi får se hur det fungerar för oss att arbeta på det här sättet och vilket värde det har för publiken. Vi försöker ständigt utveckla våra arbetssätt för att nå ut till publiken på nya sätt, säger Lena Glaser, chef för SVT interaktiv, i en kommentar.