Alexander Stenvall blir vd på nya byrån. Fredrik Torstensson blir cd. Foto: Alex & Fred.

– Vi vill ta ett framåtlutat grepp på hela området. Både DM och webb är ju två väldigt mätbara medier. Vi ska nu kombinera webberbjudandet som lockar till köp med DM-erbjudandet som tar hand om kunden efter köpet, säger Fredrik Torstensson, som blir creative director på Alex & Fred.

Smedby Digital grundades 2001 och har nio personer anställda. Byrån ägs till 100 procent av Fredrik Torstensson. Molekyl grundades ett år senare och har lika många anställda. Alexander Stenvall är ensam ägare av byrån.

Den nya konstellationen Alex & Fred kommer att ägas till hälften var av Fredrik Torstensson och Alexander Stenvall.
– Vi har sprungit på varandra under åren och gjort ett par projekt ihop. Men det var först nu i januari som vi började diskutera på allvar. Vi hade båda samma bild av att det var trögt i januari. Kunderna sköt på besluten. Nu vill vi visa hur de kan satsa offensivt.