Hans Gieskes, Cisions vd. Foto: Cision.

I Cisions halvårsrapport framgår att intäkterna minskade från 837 miljoner kronor första halvåret 2009 till 599 miljoner kronor under motsvarande period i år.

Men samtidigt förbättrades företagets rörelseresultat väsentligt. Från 2009-års 33 miljoner kronor till årets 62 miljoner kronor under det första halvåret. Efter skatt landar resultatet på plus 39 miljoner kronor – en substansiell förbättring mot fjolårets minusresultat på 14 miljoner kronor under januari-juni.

Marginalen före räntor, skatt och avskrivningar steg också från 11,2 procent till 16,2 procent. Och ser man till det senaste kvartalet har marginalen stigit till 17,4 procent.

– Under det andra kvartalet 2010 fortsatte Cisions lönsamhet att förbättras. Vår EBITDA-marginal översteg 17 procent, upp från 15 procent i det första kvartalet 2010. Detta är en stark indikation på att vi är på god väg att uppnå vårt långsiktiga finansiella mål om en EBITDA-marginal överstigande 20 procent senast under 2012, säger Cisions vd Hans Gieskes i en kommentar.

Cision har dragit ned rejält på sin personalstyrka sedan första halvåret 2009. Från att ha haft 1966 anställda juni 2009 har bolaget nu bara 1336 anställda.