Ross Dawson har sett på en mängd faktorer för att kunna rita upp dödskartan som han publicerar på sin blogg.

Dels har han tittat på globala faktorer som utvecklingen av digitalt papper och annonseringstrender men även nationella faktorer som tillgång till bredband, urbanisering och villighet att betala för nyheter.

Enligt Ross Dawson dör papperstidningen allra först i USA, redan år 2017 medan Storbritanniens tidningar klarar sig två år efter det.

Samma år som Sverige får även Polen och Schweiz stänga igen sina tidningar.  Tyskland väntas kämpa på till 2030 och 2036 släcker redaktionerna ner i Ryssland.

Större delen av Afrika, Mellanöstern och Indien buntas ihop som resten av världen och bedöms ha papperstidningar även efter 2040.