truefalse

Johannes Jarlebring

EU är upphov till en stor del av de lagar och regler som upprättas i Sverige: somliga anger siffran till 70 procent, andra säger 30 procent. Sannolikt ligger sanningen någonstans däremellan – i vilket fall som helst går det inte att blunda för Bryssels ökande inflytande över svenskar och svenska företag.

Under 2011 kommer EU att arbeta på en lång rad förslag som kommer att påverka svenska företag. Energi-, gruv- och metallföretag ser nya regler om rättigheter för utsläpp av koldioxid. Finansbranschen möts av regler kring bland annat ansvarsfull utlåning och transparens på riskkapitalmarknaden. Läkemedelsindustrin står inför regler kring prissättning och kliniska tester. Tele­kom- och innehållsindustrin kommer att påverkas av lagar om immaterialrätt och persondata på internet. Reseindustrin får se nya regler kring paketresor.

Allt detta talar
för att svenska företag har ett stort behov att följa och påverka beslutsfattandet i Bryssel. Mycket riktigt har också flera svenska konsultbyråer etablerat kontor i Bryssel. Traditionstyngda Kreab har fått sällskap av unga uppstickare som JKL, Diplomat PR och Prime PR. En grov skattning visar att antalet svenska konsulter har ökat med 20 procent per år de senaste fem åren. Genom att flytta till Bryssel kan svenska konsultföretag utveckla sina svenska kundportföljer med en europeisk dimension, vilket kan ge ökade intäkter.

Men hur ser det då ut från kundens perspektiv? Vad bör ett svenskt företag tänka på när det söker en konsultbyrå för information och påverkanstjänster (public affairs, PA) i Bryssel? Det finns flera skäl att hävda att det behövs särskild expertis för att effektivt navigera i EU-institutionernas korridorer, en expertis som är sällsynt hos svenska PA-företag.

EU är internationellt: Visst kan det hjälpa om en svensk konsultbyrå kan kalla in en före detta toppolitiker som Göran Persson, Lars Leijonborg och Anders Björck. Men ett brett nätverk i svensk politik är av begränsat värde i internationella sammanhang. Det kan knappast mäta sig med en europeisk byrå som erbjuder motsvarande tjänster från tyska, franska och brittiska personligheter med ett betydligt större europeiskt renommé.

EU är byråkratiskt: Svenska PA-konsulter är vana vid snabba processer, gärna med ett starkt medialt inslag. Bryssel är alltjämt dominerat av personliga möten där argument och data tröskas i lugn ton och på teknisk nivå, ibland under flera års tid. Det kräver god insikt i institutioner som kommissionen, Europaparlamentet och rådet för att förstå vilket budskap som passar vilka personer. En skarp utredning spridd till rätt personer påverkar generellt mer än glättiga utspel.

EU är rättsligt: Svensk konstitutionell tradition bygger på politikens överhöghet i förhållande till juridiken (vi har inte ens en konstitutionsdomstol!). I Bryssel är förhållandet snarast det omvända. EU bygger på fördrag som ger det behörighet att reglera vissa avgränsade områden utifrån vissa målsättningar med ett visst antal definierade instrument. Att förstå vad EU kan och får göra kräver avsevärd insikt i EU:s grundläggande regelverk, en insikt som är sällsynt hos svenska PA-konsulter.

Svenska företag behöver representation i Bryssel, men de bör noga överväga hur de kan få bäst avkastning på sina PA-budgetar. Detta förutsätter ett europeiskt perspektiv och en noggrann analys av rättsliga och politiska förutsättningar för påverkan. Slutligen behövs en effektiv och tålmodig ­implementering, med stor lyhördhet för europeiska politiska nyanser. Om allt görs rätt kan till och med en svensk påverka i Bryssel.

Johannes Jarlebring