Lars Jonsson och Tobias Smedberg på Agenda PR.

Utrymmet i media och tillgången till beslutsfattare är inte oändligt. När påverkan och kommunikation professionaliseras så riskerar det stänga ut dem som inte har råd. Långt ifrån alla organisationer kan betala 1800 kronor exklusive moms i timmen för att få hjälp att förstå politik eller medielogik. Detta riskerar att leda till att samhällsdebatten utarmas och präglas av enfald istället för mångfald. Den pr- byrå som inte ser detta dilemma tittar helt enkelt inte tillräckligt noggrant på effekterna av sitt agerande.

Därför oroas vi över den ensidiga analys som byrådirektörerna Westander ger prov på när de i sin debattartikel menar att timpriserna i pr- branschen behöver öka för att de ska kunna ta hand om sin personal på ett bra sätt. Många byråer, bland dessa Westander, har så höga vinstmarginaler att höjda löner inte på något sätt förutsätter ökade timpriser. Fler byråer skulle redan idag kunna erbjuda betydligt bättre villkor, främst genom att teckna kollektivavtal, och samtidigt åstadkomma god lönsamhet och långsiktighet.

Uppmaningen om höjda timpriser handlar sannolikt mer om byråägarnas intresse av att göra högre vinst och att öka värdet i det egna företaget. Istället för att kräva att andra byråer tar mer betalt, borde Westanderdirektörerna fundera över vilket pris samhället betalar för att byråerna ökar priserna för sina tjänster. Vi riskerar en samhällsdebatt där allt färre aktörer deltar och där dessa betalar allt mer för att göra sina röster hörda.

Vi menar att ett företags intresse för lönsamhet, de anställdas behov av goda villkor genom kollektivavtal och samhällets krav på demokrati för alla, går att kombinera. Vi väljer att ta ordentligt betalt när vi arbetar för de företag, organisationer och myndigheter som har ekonomiska resurser. Men istället för att transformera allt detta till vinst eller oförutsägbara bonusar till anställda, så väljer vi att omsätta denna förtjänst i arbetstimmar som vi ger till aktörer utan stark ekonomi.

Det låter som att vi tar från de rika och ger till de fattiga, men så enkelt är det inte. När vi arbetar för Emmaus Stockholm som utan pengar i plånboken vill uppmärksamma och stoppa Marockos ockupation av Västsahara, då testas och utvecklas vår kreativitet. Genom att arbeta gratis för den resurssvaga ideella solidaritetsorganisationen utvecklar vi en kompetens och nätverk som kommer det ekonomiskt resursstarka företaget till godo.

PR-byråer har självfallet rätt att ta vilka timpriser de vill, men att agitera för att fler byråer ska ha som drivkraft att öka sina intäkter så mycket som möjligt är fel. En mycket större utmaning för pr-branschen är att börja ta ansvar. För det finns ett antal företag som har andra drivkrafter än vinstmaximering. På Agenda PR bedriver vi inte verksamhet för att tjäna så mycket pengar som möjligt; vi tjänar pengar för att kunna bedriva så mycket verksamhet som möjligt.

Tobias Smedberg och Lars Jonsson, grundare till lobbyföretaget Agenda PR

LÄS WESTANDERS DEBATTARTIKEL HÄR