Richard Feigin Foto: Privat

Formatet startades i New York av Tina Roth Eisenberg, på twitter mer känd som Swiss Miss, i syfte att göra kreativa föreläsningar mer lättillgängliga. Creative Mornings har sedan dess spridit sig till andra städer i USA, men också till London, Zurich och Berlin. Den 2 september är det dags för Stockholms-versionen med Nicke Bergström, som premiärtalare.
– Vice är ett varumärke som gör ett intressant avtryck i medielandskapet och det ska bli spännande att höra om satsningen på norra Europa, säger Richard Feigin, arrangör, till resume.se. Han fortsätter:
– Nicke Bergström är ju redan ett känt namn i Sverige, men många är nog nyfikna på att höra honom prata om sin nya roll på Vice.

Tillsammans med Jesper Siöberg har Richard Feigin, av eget intresse, arbetat för att få Creative Mornings till Sverige.
– Jag bodde tidigare i New York och vill ta med den känslan hem och dela den med vårt nätverk här i Stockholm, säger Richard Feigin.

Ett Creative Morning-möte pågår i fyrtio minuter, varav talaren håller föredrag i tjugo och resterande tid är frågestund.