Tidningen ingår i en koncern som bland annat ägs av Ralph Rentzsch och i koncernen ingår även Lokaltidningen i Strömsund och Lokaltidningen i Västerbottens inland. Det uppger Mediatrender.

Ralph Rentzsch blir redaktionschef och ansvarig utgivare för koncernens tidningar och redaktionen kommer att bestå av fem till sex personer.
Peter Martinec , tidigare annonschef på LT kommer att ta hand om försäljning, produktion och marknadsföring.