Eva Hamilton.
Eva Hamilton.
Foto: Jonas Eltes.

Brevet från krigsförbrytartribunalen i Haag skickade den 24 november ett brev med skarp kritik mot SVT:s dokumentär ”Staden som offrades”.

Domstolen menar att programmet visar en felaktig bild av Srebrenica, där SVT inte belyser att det rör sig om ett folkmord. Tribunalen kräver att de ska få uttrycka sin åsikt nästa gång SVT sänder uppgifter som motstrider dess domar om folkmord.

Eva Hamilton ser brevet som anmärkningsvärt.

– I min värld ska en domstol döma, inte med olika skrivelser försöka påverka journalistiken och det fria ordet. Här kräver man uttryckligen av det man kallar statstelevisionen, det vill säga SVT, att nästa gång vi gör ett program om folkmordet i Srebrenica, så ska företrädare för domstolen intervjuas.

Jag anser att det är allvarligt och hoppas att detta är en enstaka omdömeslöshet hos Haag-tribunalen.

Hamilton säger att brevskrivaren inte visar på några faktafel i filmen, utan beskriver utförligt att de domar i Haag som slagit fast att katastrofen i Srebrenica var just ett folkmord. Hon anser det tveksamt om brevskrivaren har tagit del av den film med svensk speaker som sändes i SVT.

– Den norska dokumentären "Staden som offrades" som vi sände tidigare i höstas bidrar ytterligare till att problematisera det folkmord som ägde rum i Srebrenica. Att det handlar om ett folkmord nämns uttryckligen i filmen, med just detta utryck, "folkmord".    

Hamilton säger att det är Granskningsnämndens uppgift att avgöra om dokumentären är saklig och relevant.

”Staden som offrades” är anmäld och ett utslag kommer efter årsskiftet.