Vänstervridningen av journalistkåren har avstannat enligt en boken Svenska Journalister 1989-2011 från JMG.
Vänstervridningen av journalistkåren har avstannat enligt en boken Svenska Journalister 1989-2011 från JMG.
Foto: Colourbox.
– Från mitten av 1990-talet verkar vänstervridningen av journalistkåren ha avstannat, säger professor Kent Asp, som har lett undersökningen, i en kommentar.

Resultaten bygger på enkätundersökningar med journalister, allmänheten och riksdagsledamöter.

Boken visar också att journalister inom public service står mer till vänster än journalister i dagspress och kommersiell radio och tv - kulturjournalister och 40-talister står längst till vänster .

Svenska Journalister 1989-2011 ger också en rad andra rön om kåren.

Det är dubbelt så vanligt att journalister arbetar övertid. Två tredjedelar använder sociala medier varje dag.

Granskning och objektivitet är förhärskande ideal, men ett tema i rapporten är särskilt tydligt:

– Journalister uppfattar att läsarna, lyssnarna och tittarna har blivit en allt viktigare maktfaktor. Och de ser allt mer positivt på att anpassa journalistiken till publiken, säger Kent Asp i en kommentar.

Boken Svenska Journalister 1989-2011 har involverat många forskare vid JMG.

Syftet är att ge en bred belysning av den svenska journalistkåren.

Boken är den sjätte i raden sedan 1989 och kan laddas ned fritt via JMG:s hemsida: www.jmg.gu.se