IRM:s analyschef Tobias Hedström
IRM:s analyschef Tobias Hedström
Foto: Carina Jäderström
Dagpress minskade med tvåsiffriga tal. Övriga tryckta medier backade också kraftigt.

Radio och utomhus hade det också kämpigt, men inte lika tufft som tryckta medier.

Tv-reklamen ökade dock starkt, vilket minskade tappet och gjorde att månadsindexet stannade på minus 6,7 procent i förhållande till maj förra året:
– Att TV-reklamen fortsätter att öka efter två år med stark tillväxt är ett tecken på mediets styrka men också annonsörernas likriktning, säger IRM:s analyschef Tobias Hedström i en kommentar.

IRM:s månadsindex består av följande kategorier: Dagspress, Fackpress, Populärpress, Utomhusreklam, Bio, TV och Radio.