Sven-Otto Littorin PO-anmälde Expressen med anledning av tidningens bevakning om hans engagemang som ledamot i styrelsen för gruvbolaget Wiking Mineral och kopplat detta till bolagets huvudägare Patrik Brinkmanns politiska åsikter.

Enligt Thomas Mattsson kontaktade han Littorin och erbjud genmäle, vilket innebar att ex-ministern nu dragit tillbaka sin anmälan med följande motivering:

”Den 27 juni anmälde jag Expressen till Pressombudsmannen för ett antal artiklar som tidningen publicerat i vilka jag menar att man överträtt gränsen för vad som är i enlighet med god pressetik. Jag har därefter fått tillfälle att få ett genmäle publicerat och jag har också fått till stånd en bra diskussion med tidningens chefredaktör. Därmed är jag nöjd och ber därför att få dra tillbaka min anmälan."

Thomas Mattsson är nöjd med att frågan har kunnat lösas direkt med Sven-Otto Littorin. 

 – I fjol hade Expressen endast två PON-klander, lika få som ett antal lokaltidningar och även om det kanske inte är ett självändamål att hålla nere antalet fällningar så sparar vi förstås tid och pengar på att lösa såna här saker utan att behöva kommunicera via PO-kansliet, skriver Thomas Mattsson i ett mail till Resumé.