Mediebemanningsföretaget "Kompetens i Skåne" vill säga upp personal. Orsaken är vikande efterfrågan hos kundföretagen samt en förväntad förlust av storkunden TV4.

Företaget har kallat fackklubben till förhandling i mitten av augusti. Enligt ett internt mail som facket har valt att gå ut med till sina medlemmar kommer facket att kräva att företaget följer turordningsreglerna vid ett eventuellt varsel.

Redan i vintras tvingades Kompetens i Skåne meddela att man riskereade att dra ner på flera tjänster. Omkring 40 tjänster försvann då på Sydsvenskans redaktion och 25 personer accepterade ett frivilligt avgångspaket. Nedragningar som påverkade Kompetens i Skåne som då  meddelade  att man såg över behovet av timanställda och att det kunde bli nedskärningar bland de drygt 70 fast anställda på företaget.

I en artikel på Sydsvenskans nätupplaga i vintras meddelade Anette Östergren, tidigare vd för Kompetens i Skåne och idag vice vd för Sydsvenskan att det fanns en gräns för hur mycket verksamheten kan banta. Kompetens i Skåne är inte ett bolag som man bara förvaltar och ifall det inte gick att skaffa nya kunder kunde det innebära att bolaget såldes.

Kompetens i Skåne är ett heläget dotterföretag till Sydsvenska Dagbladet AB och startade sin verksamhet våren 2008. Huvudägare är Bonnier AB. Verksamheten består dels av rekrytering och uthyrning av journalister till medieföretag i Skåne, dels av Sydsvenskans hela HR-verksamhet och av annonsproduktion.

(I en tidigare version av denna artikel framgick det felaktigt att uppsägningarna på Sydsvenskan skett på Kompetens i Skåne. Så är ej fallet och uppgifterna är nu korrigerade. )