Sarah Sjöström - en av de svenska OS-deltagarna som twittrar.
Sarah Sjöström - en av de svenska OS-deltagarna som twittrar.
OS-deltagarna har fått instruktioner av IOK om vad som gäller för användandet av sociala medier. Det är i stort sett fritt fram. Man får inte exponera egna sponsorer som inte är OS-sponsorer och inte agera journalist, men annars är de tävlande välkomna att blogga, facebooka och twittra fritt, bara det sker med sunt förnuft.

Enligt Björn Folin har IOK tidigare har haft en mer avvaktande syn på sociala medier.

- Man har varit lite osäker på vart den sociala delen varit på väg, men nu välkomnar man de aktiva att använda sociala medier. De har varit lyrhörda mot den nya generationen och insett att sociala medier är en naturlig del av kommunikationen, och det är bra, säger Björn Folin.

För deltagarna kommer det dock att se olika ut. Vissa kommer att använda det mer än andra. Svenska damlandslaget har exempelvis bestämt sig för att isolera sig helt från omvärlden och undvika sociala medier och tidningar.

En svensk som gör tvärtom är det nsvenska guldhoppet i simning, Sarah Sjöström. Hon har tillfälligt stängt ner sin hemsida för att följa regeln att inte exponera sina egna personliga sponsorer under OS, och hänvisar i stället till sin Twitter.

För de traditionella medierna är deltagarnas inlägg i sociala medier en nyhetsmässig guldgruva under OS.