Carl-Johan Bonnier.
Carl-Johan Bonnier.
Foto: Bonnier AB.
Hans-Jacob "Nisse" Bonnier har vid minst ett tillfälle försökt stoppa framtida publiceringar av uppgifter som rör kungahuset. Han är personlig vän med kungen och sitter även i Bonnier AB:s styrelse. Ordföranden Carl-Johan Bonnier, bror till "Nisse", säger sig ha fortsatt förtroende för honom, trots att han har brutit mot Bonnier-koncernens princip om att det alltid är de ansvariga utgivarna som bestämmer vad som ska publiceras.
– Det är alltid de ansvariga utgivarna som bestämmer. Styrelsen har inget med det att göra. Och det har fungerat så vitt jag känner till under hela min aktiva period, säger Carl-Johan Bonnier.

Han säger sig inte känna till "Nisse" Bonniers vädjan till Expressens dåvarande vd Bengt Braun om att avstå från att skriva om prins Carl Philips konfirmationsläger. Däremot tog han tydligt parti för Jan Scherman när hans släkting försökte påverka beslutet att sända Kalla Fakta-programmet om drottning Silvias pappa Walther Sommerlath.

Huvudsaken, menar han, är att det i båda fallen var utgivarna som hade sista ordet.
– Det har inte fått några konsekvenser för publiceringarna, och de grundläggande värderingarna finns kvar. Det är naturligtvis fel om en person i styrelsen har synpunkter på publiceringar, men sådant kan hända, säger Carl-Johan Bonnier.