Medan de allra flesta medier namnger åtminstone den livstidsdömde gangsterledaren Bernhard Khouri bland de 18 fällda i Södetäljenätveket väljer Ekot i stället att anonymisera samtliga.

Många har undrat varför. Så här motiverar Ekots tf ansvarige utgivare Per Eurenius beslutet, i ett blogginlägg:

”Brotten är i och för sig både grova och samhällsfarliga. Men så länge som domstolsprövningen inte är över, avstår Ekot ändå från att publicera några namn.

Tingsrättens dom bygger, enligt försvararna, på indicier. Teknisk bevisning saknas. En prövning i hovrätten kan ge ett annat resultat än tingsrättens utslag.

Ekot kommer att följa den fortsatta rättsprocessen, och det är möjligt att vi längre fram omprövar beslutet”.