Casten Almqvist.
Casten Almqvist.
Foto: Andreas Elgstrand.
Lars Johansson har varit CFO, ekonomidirektör, för TV4 sedan våren 2007 och han har på senare tid även varit vice vd.

Enligt vad Resumé erfar är Lars Johansson och Casten Almqvist, vd sedan ett år tillbaka, oense om vilka åtgärder som ska vidtas när TV4 nu återigen ska spara pengar. Enligt uppgift ska TV4 sparar 10 procent över hela linjen. Alla avdelningschefer ska spara tio procent på respektive avdelning. Det återstår att se om det blir ytterligare personalnedskärningar.

Casten Almqvist säger så här till Resumé om att Lasse Johansson går:

– Det är ett gemensamt beslut. Lasse har haft en kombinerad roll som både vice vd och ekonomidirektör. När vi tittar framåt ser vi att behovet av en vice vd inte riktigt finns. Dessutom vill jag ytterligare renodla ansvaret för ekonomidirektören mot controlling och rapportering. Jag och Lasse är helt överens om att den nya ekonomidirektörsrollen inte matchar hans profil när vice vd-funktionen försvinner.

Hur har ditt och hans samarbete fungerat?
– Det har fungerat bra. Lasse har genomfört ett viktigt förändringsarbete under sina år här på TV4. Med sitt fokus på att bygga en professionell bolagsstruktur har han bidragit till TV4:s tillväxt och utveckling, bland annat genom vara drivande i ett antal förvärv, avyttringar och outsourcing-projekt.

Vem blir ny ekonomidirektör?
– Jag är glad över att Eva-Lotta Malmfält valt att tacka ja till erbjudandet om att bli ny ekonomidirektör. Hon är idag controllerchef för TV4-Gruppen och känner företaget väl eftersom hon arbetat här i tolv år. Eva-Lotta kommer också att ersätta Lasse i företagsledningen.

Kan du berätta om de kommande besparingarna som det ryktas om? Blir det personalnedskärningar igen?
– Vi jobbar löpande och hårt med att effektivisera TV4-Gruppen. Vi kan inte utesluta några förändringar som kan bidra till att vi blir mer effektiva och därigenom får mer pengar över till bra program.

Resumé har sökt Lasse Johansson.