Den amerikanska tidningen The New York Times gick i slutet av förra veckan ut med att de inför en ny redaktionell policy om att inte tillåta nyhetskällor att kolla eller ändra sina citat innan publicering.

Bakgrunden till den nya policyn är att intervjuobjekt, och ofta deras pressansvariga, har missbrukat möjligheten att få läsa sina citat före publicering och krävt rätten att få ändra vad de faktiskt har sagt till reportrarna. Tidningen vill inte riskera att läsarna tror att tidningen ger bort kontrollen över en nyhet till sina intervjuobjekt.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson tycker att det är bra att låta den intervjuade få läsa sina uttalanden för att hon eller han ska våga citeras med namn och inte vara anonym, men att det har missbrukats i framför allt Washington.

– Kulturen med att först intervjua och sedan låta den som intervjuats ändra sina egna ord finns inte riktigt i Sverige, så jag upplever inte detta som ett stort problem, säger han och fortsätter:
 
– Min rekommendation är att man som reporter ska banda intervjuer, och om intervjuobjektet sedan vill ändra sina ord för att ta tillbaka eller tona ner något relevant så anger man både det korrekta citatet och det som personen, efter förhandsläsning, i stället vill ha publicerat. 

Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström ser policyn som en spegling av den uppskruvade situation som den amerikanska mediebranschen är i där varenda mening ska kollas av olika personer runt intervjuobjektet. Enligt honom finns inte samma situation i Sverige.

– Skulle det uppstå en liknande situation i Sverige där man upplever att det blir ett sorts förhandlande mellan de intervjuade och reportrarna så är det kanske dags att tänka om.

Vad är er inställning i frågan på Sydsvenskan?
– Jag tycker att det är bra att intervjuade får kolla sina citat så att alla inblandade förstår att det som sägs är korrekt uppfattat. Det är dock inte samma sak som att ge den intervjuade förhandlingsrätt, men det ligger i tidningens intresse att själva andemeningen i det den intervjuade säger är korrekt, säger Daniel Sandström.