Det var för en månad sedan som Pontus Schultz, publisher och chef för Bonnier Tidskrifters affärsområde B2B, där Resumé ingår, och även chefredaktör för Veckans Affärer, hastigt och tragiskt gick bort i en cykelolycka.

Som ett sätt att hålla Pontus Schultz gärning levande startas ”Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.”

– Det är på initiativ från Pontus familj, hans fru, bror och föräldrar då det fanns en stor efterfrågan i samband med hans tragiska bortgång att lyfta de frågor han brann för, säger Sara Öhrvall, chef för Bonnier Research & Development och en av de som har varit delaktig i arbetet med stiftelsen.

Stiftelsens övergripande syfte kommer att vara att stödja och uppmärksamma den utveckling i näringslivet som Pontus Schultz brann för: ökad mångfald, ökad jämställdhet och bättre nyttjande av planetens resurser.

– Vi har tillsatt en styrelse med näringslivrepresentanter som kommer att jobba med detta långsiktigt och som i sin tur kommer utse en jury varje år som känns relevant för de områden stiftelsen uppmärksammar, säger Sara Öhrvall.Med ett pris som delas ut årligen kommer stiftelsen "att uppmärksamma och belöna individer, företag och organisationer som bidrar till ökad mångfald, ökad jämställdhet och bättre nyttjande av planetens resurser Särskilt avses att främja och uppmuntra insatser gjorda i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande”, skriver man på hemsidan.

– Det är viktigt att detta är något som görs långsiktigt och för det krävs bra finansiering och en bra styrelse, säger Sara Öhrvall.