Från 1 oktober får inte prenumeranterna på Gotland sin Dagens Industri på morgonen. Tidningen kommer istället med posten först på eftermiddagen.

Proteststormen har uteblivit. En rimlig orsak- Läsarna har erbjudits en Ipad 2 till det kraftigt rabatterade priset av tusen kronor i kompensation. Det skriver Medievärlden.

För de som tecknar en treårsprenumeration kommer Ipaden utan extra kostnad.

– Det är den ekonomiska faktorn som gjort att vi fått överge morgondistributionen på Gotland, berättar chefen för kundtjänsten på Dagens Industri Maria Nilsson till Medievärlden.

Det var hon och redaktionschef Fredrik Björnsson som annonserade förändringen för prenumeranterna på ett möte på Wisby hotell tidigare i höst.

Idag har Dagens Industri 300 prenumeranter på Gotland, läsare som accepterade förändringen.
– Att gå från att läsa papperstidningen på morgonen till att läsa den på skärmen är ju en omställning som kan ta lite tid.  Samtliga prenumeranter fortsätter att få papperstidningen senare på dagen med posten, berättar Maria Nilsson för Medievärlden.

Läsarna kan inte säga upp papperstidningen för att få ett ännu lägre prenumerationspris. Tidningens olika magasin är ännu inte kompatibla för läsplattan.

Det som har bidragit till den ökade distributionskostnaden på Gotland är att tidningarna kräver transport med specialflyg för att hinna med morgontidningsdistributionen.

Tidigare har SvD lämnat morgontidningsdistributionen på Gotland.