Slitz gavs ut första gången 1985 när musiktidningarna Ritz och Schlager slogs ihop. Med tiden kom annat innehåll att ta plats i tidningen.

År 1991 blev Mats Drougge delägare och chefredaktör. Fem år senare genomförde han en relansering av tidningen. Slitz blev ett livsstilsmagasin för unga män med bilder på lättklädda damer som en central del av innehållet. Förändringen gav ett upplagemässigt lyft.

Under 2000-talet intensifierades konkurrensen inom herrtidningssegmentet. Från att bara ha tampats med tidningen Cafés läsare dök nya uppstickare som FHM och Moore Magazine upp.

Den senaste tiden har Slitz upplaga rasat. I förra årets Orvesto-mätning hade tidningen 73 000 läsare, ett tapp med 16 procent jämfört med 2010.

Under hösten 2012 relanserades Slitz för att positionera sig mot en mognare målgrupp. Det nya greppet visade sig inte räcka för att få upp försäljningen.

Första numret nästa år blir det sista för den klassiska herrtidningen Slitz. Den vikande upplaga i kombination med konjunkturläget ligger bakom beslutet.

MDM Media hade svårt att se en lönsamhet för titeln framöver.

– Det har varit en fantastisk resa under de 22 år jag varit utgivare, under en period av tio år var Slitz Nordens mest sålda magasin för män. Slitz gavs även ut på norska, danska och finska under ett par år. Men den förändrade mediekonsumtionen har slagit tidigare och hårdare mot det manliga livstilssegmentet. Trots ett starkt stöd från en lojal läsekrets och fantastiska medarbetare tvingas vi därför ta detta tråkiga beslut om nedläggning, säger chefredaktören Mats Drougge i en kommentar.

Genom åren har Slitz fostrat skribenter såsom Jens Stenberg, chefredaktör på Café, Kings chefredaktör Per Nilsson, Robert Laul, sportreporter på Aftonbladet och Peter Smirnakos, idag chefredaktör på Icon.