Totalt förmedlades 990 miljoner kronor under februari månad. Internet ökade med 22 procent och tv med 19 procent jämfört med samma månad 2011.

Sämre gick det för dagspressen och radio. Kvällspressen tappade 12 procent, storstadspressen 11 procent och radio minskade med 8 procent jämfört med februari 2011.

– Om vinnarna hittills i år är TV och internet, tillhör dagspressen förlorarna. Både storstadsmorgonpress och kvällspress minskade med drygt 10 procent i februari. Den lokala morgonpressen har klarat sig något bättre men efter två månader ligger investeringarna ändå nästan 6 procent lägre än samma period föregående år. Även radio har en haft en tuff start på 2012 och backar ytterligare i februari. Det ska dock sättas i relation till att 2011 var ett väldigt starkt radioår, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.