Dagens Medias, ägda av finländska mediekoncernen Talentum, omsättning 2008 ökade knappt sju procent jämfört 2007 och slutade på drygt 20 mkr.
Samtidigt ökade personalkostnaderna med närmare 25 procent vilket bland annat slår mot rörelseresultatet som mer än halverats: från 1,7 mkr till närmare 750 000 kr.
Resultat efter finansiella poster slutar på drygt 500 000 kr.
Talentum har under 2009 genomfört ett stort besparingsprogram efter en fallande annonsförsäljning som i första hand drabbat den svenska marknaden.