Regeringskansliet Rosenbad är klara med sin jätteupphandling av kommunikationsbyråer för nio tjänsteområden. Total har 25 byråer valts som kommunikationspartner.

På de flesta områden gäller den rangordning som står, det vill säga att det bolaget som står som etta får uppdraget i första hand och om de tackar nej går budet vidare till nästa på listan.
Byråerna är upphandlade på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två.

Här är de byråer som valts för respektive tjänsteområde:

Strategisk kommunikationsrådgivning (rangordning)
1. Gullers Grupp
2. Grayling
3. Kreab Gavin Anderson
4. JKL

Genomförande av informations- och kommunikationsinsatser (rangordning)
1. Blomquist Annonsbyrå
2. Futurniture
3. ETC kommunikation
4. Granath Euro RSCG
5. Prime PR

Innehållsproduktion för rörlig bild (rangordning)
1. Zoom Vision Mamatu
2. ETC kommunikation
3. Hej Produktion!

Webbutveckling (för uppdrag under 100 000 kronor gäller den här ordningen, för uppdrag över 100 000 kronor får byråerna pitcha inbördes)
1. Cloud Nine
2. Bazooka
3. Intellecta
4. Futurniture
5. Hallvarson & Halvarsson

Undersökningstjänster (rangordning)
1. Markör Marknad och Kommunikation
2. Gullers Grupp

Personaluthyrning inom informationsområdet (rangordning)
1. Inhouse
2. Kvadrat Stockholm
3. Citat Group

Strategisk design (ingen inbördes rangordning)
• Identity Works
• Futurniture
• Essen International
• Pangea design
• Rewir

Finansiell kommunikation (rangordning)
1. Grayling
2. Intellecta
3. JKL

Finansiell kommunikationsrådgivning i samband med företagstransaktioner (rangordning)
1. Kreab Gavin Anderson
2. JKL
3. Brunswick


Dessa företag hade ramavtal med regeringskansliet tidigare:

Strategiska informations- och kommunikationstjänster
Bacon Annonsbyrå AB
BNG Communication PR
(f. d. Bangalore AB)
Futurniture
Global Reporting Sweden AB
Gullers Grupp Informationsrådgivare AB
Kreab AB
Speak Marketing AB

Undersökningstjänster
ARS Research AB
Gullers Grupp Informationsrådgivare AB
Markör marknad & kommunikation AB
Synovate Sweden AB
TNS SIFO
Trivector Information AB

Formgivning
Fidelity Stockholm
Jan Larsson Produktion AB
Liedgren Design
Pangea design AB
Svensk Information AB
Typisk Form och Designbyrå

Textproduktion
Global Reporting Sweden AB
Jan Larsson Produktion AB
Precis kommunikation
Walkietalkie AB

Webbutveckling
Antrop AB
Bazooka Interactive AB
Futurniture AB
Intellecta Communikation AB