Fredrik Johansson, Communcation Designer, Helén Fagerström, Project Manager, Jan Boudrie, Creative Director, Herman Lundquist, Sharp, och Magnus Ahlquist, Business Director.
Fredrik Johansson, Communcation Designer, Helén Fagerström, Project Manager, Jan Boudrie, Creative Director, Herman Lundquist, Sharp, och Magnus Ahlquist, Business Director.
Uppdraget Vinter har fått handlar om Sharps marknadskommunikation mot företagskunder via fler än 70 återförsäljningspartners i Norden. Projektet är långsiktigt och ska stärka Sharps image som en helhetsleverantör av lösningar inom dokumenthantering. Samarbetet med Vinter, som startat ett Stockholms-kontor, är en av Sharps strategiska investeringar för att stärka sin position i Norden.

– Vi valde Vinter för att de har ett tydligt fokus på affärsnyttan och teamet vi arbetar med har värdefulla erfarenheter från liknande projekt – både från ett kund- och byråperspektiv, säger Herman Lundquist, Nordic Marketing Manager, Sharp Electronics AB.

– Utmaningen är att ta våra redan framgångsrika Sharp Center till nästa nivå med hjälp av effektivare marknadskommunikation. Sharp Center-konceptet etablerades 1994 och timingen är bra för en injektion av nytt liv till den existerande profilen, eftersom Sharp både fyller 100 år och är en huvudsponsor till fotbolls-EM 2012, fortsätter Herman Lundquist.

Sharp poängterar även ett ytterligare skäl till valet av Luleåbyrån. Sharp anser att synpunkter och perspektiv från annat än storstadsregionen är att ta hänsyn till – nya perspektiv som kan vara mycket gynsamma för företagssamheten och varumärket.