Patrik Westander, vd för Westander.
Patrik Westander, vd för Westander.
Foto: Pressbild.
Han tycker att ett problem för hela kommunikationsbranschen är att byråintäkten per anställd stannade upp 1996.

Han hänvisar till en Resumé-nyhet med rubriken Inget har hänt på 15 år från den 27 oktober förra året.

Patrik Westander menar att den stagnerade byråintäkten per anställd gör att det inte finns något utrymme för byråerna att höja de anställdas reallöner, utan att för den sakens skull underminera byråernas lönsamhet.

Parallellt har de svenska reallönerna ökat med 45 procent under de senaste 15 åren.

Patrik Westander menar att byrån har opionsbildat för höjda timpriser inom kommunikationsbranschen under en längre tid.

Genom att nu öppet redovisa hela lönepolicyn i tio punkter hoppas Westander kunna påverka reallöneutvecklingen inom kommunikationsbranschen i en positiv riktning:
– Vi måste sluta med gratisjobb i pitcher och prisdumpning i offentliga upphandlingar. Genom ökad höglönekonkurrens om kompetenta och engagerade konsulter kan vi i högre grad börja konkurrera långsiktigt med kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Patrik Westander i en kommentar.

Westander hänvisar också till Affärsvärldens årliga konsultundersökning med rankinglistor för 66 svenska pr-byråer.

Den visar att byråinäkten per anställd minskade såväl 2009 som 2010.

Den genomsnittliga byråintäkten per anställd har gått från 1,322 miljoner kronor till 1,234 miljoner kronor på två år.