Johan Hallsenius.
Johan Hallsenius.
Johan Hallsenius, som även har en bakgrund som ekonomijournalist samt varit chefredaktör på Computer Sweden, menar att kortsiktigheten i kvartalstänkets kölvatten med ökade kursrörelser kan vara hämmande eller renav förödande för börsbolagen.

Han tycker att Nasdaq OMX bör slopa kvartalsrapportskravet. Exempelvis har flera stora börser i Europa, däribland London Stock Exchange, enbart krav på fullständiga rapporter en gång i halvåret.

"Finanschefer och vd:ar lägger oräkneliga timmar på att kvalitetssäkra sifferunderlag, formulera budskap, talarträna, förbereda presentationer och analytikerkonferenser. Timmar de säkert hade kunnat använda bättre", skriver Hallsenius och nämner WPP, Logica och Tesco som går mot kvartalsrapporteringsströmmen i USA, samt Unilever, med svenske ordfröande Michael Treschow, som ifjol övergick från kvartalsrapportering till försäljningsrapporter efter första och tredje kvartalet för att få ett mer långsiktigt fokus.

Ju oftare och ju snabbare ett bolag rapporterar, desto sämre bli kvalitet och tillförlitlighet, menar Johan Hallsenius som tycker att börsbolagen själva ska få ta diskussionen med analytiker och förvaltare hur de ska rapportera.

Johan Hallsenius säger till Resumé att han inte har någon hemlig agenda eller IR-kunder, utan att han tycker att det är ett intressant ämne som han snubblade över när han läste en VA-artikel om Unilever.