Cecilia Edström är den senaste i raden av talespersoner som gjort bort sig i Uppdrag Granskning.
Cecilia Edström är den senaste i raden av talespersoner som gjort bort sig i Uppdrag Granskning.
Foto: SVT.
Bägge har de medietränats, i Tidestavs fall av ett välkänt konsultföretag som enligt Resumé fått 100 000 kr av Solna stad för besväret; hur mycket Telia betalat för Edströms träning är okänt.

Vad har då medieträningen i dessa fall gått ut på? Jo, att inpränta i eleverna att de inte ska svara på konkreta frågor från reportrarna utan istället – som druckna papegojor – ideligen upprepa en inövad fras: i Tidestams fall var det ”självklart har kommunen sina regler och rutiner, jag beklagar om det brustit”. När hon sagt detta fyra gånger bröt UG och meddelade att hon hade ägnat sig åt samma babbel också under resten av intervjun.

Edström svarade över huvud taget inte på frågan om Telia ägnat sig åt mutor, hon läste istället innantill ur ett manus. Tre gånger upprepades frågan inför rullande kamera, tre gånger läste hon vilset vidare ur sitt papper.

Det har sagts mig att vissa medietränare numera ägnar sig åt något som kallas ”budskapsslingor” vilket betyder att talespersonen tränas att inte svara på frågor utan istället mala på med något som mest liknar god dag yxskaft. ”Papegojslingor” är en mer adekvat benämning.

Dessa medietränare hade nog inte valt yrke när SVT och TV4 för tretton år sedan direktsände den famösa presskonferensen i Rosenbad då finansminister Bosse Ringholm skulle förklara varför han kommit på kant med generaldirektör Inga-Britt Ahlenius.

Presskonferensen bjuder på komik på högsta nivå. 28 gånger upprepar Ringholm som svar på journalisternas frågor att ”vi har gjort en uppgörelse och Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag”. Efter de första gångerna hörs spridda skratt från journalisterna, därefter garvas det högljutt varje gång Ringholm öppnar mun. Till slut får en departementstjänsteman bort honom från mikrofonen.

Visst kan man skratta även åt de färska eländen som nu visats upp i Uppdrag Granskning. Men de arma talespersonerna görs till allmänt åtlöje. Och förtroendet för deras uppdragsgivare, det må vara företag eller kommuner, får sig en rejäl törn.

Så bästa papegojförespråkare, det finns bara en metod som fungerar: läs in dig på ärendet, förutse vilka frågor som är journalistiskt motiverade och som kan komma att ställas, och träna talespersonen att ge vettiga, konkreta svar på konkreta frågor. Ingen kommer i längden betala dig för att du lär ut gamla rostiga ringholmare.

Se Uppdrag Granskning-programmet här

Gunnar A Olin
Pensionerad Kreabkonsult, kvällstidningsjournalist, chefredaktör
Läkartidningen, VD Ingenjörsförlaget, red.sekr. Rapport,
kommunikationsdirektör Södra Skogsägarna, programdirektör TV1, belönad med Stora Journalistpriset.