Göteborgskontoret har i flera års tid visat minusresultat. Tidigt under 2012 gjorde man en omorganisation med minskade kostnader som följd.

Dessvärre var inte den positiva trend byrån haft under 2012 tillräcklig. Vid årskiftet avvecklas verksamheten. Avvecklingen berör sex medarbetare och kunderna har blivit informerade.
– Vi kommer fortsättningsvis att lägga större fokus och energi på att ytterligare utveckla byrån och vårt nordiska erbjudande, säger Marta Karlqvist VD Cohn & Wolfe.

Stockholmskontoret redovisade under 2011 ett positivt resultat efter några tuffa år. Både omsättning och resultat har förbättrats avsevärt.