Olof Barr (tv), Alexander Brügge, Markus Ernerot.
Olof Barr (tv), Alexander Brügge, Markus Ernerot.
Foto: Lisa Berg.
"Bolagets resultat och ställning är god".

Så beskriver Esteban styrelse bolagets utveckling under 2011.

Ägarna får också dela på 2 130 000 kronor – Esteban ägs av Olof Barr, Markus Ernerot och Alexander Brügge via deras olika bolag.

Esteban hade fem anställda under 2010 och ökade inte personalstyrkan under 2011.

Bolaget har dock höjt den totala kostnaden för löner och andra ersättningar från 3,6 miljoner kronor till 4,6 miljoner kronor.

Här ingår också löner till cirka 384 statister/skådespelare.