Brevet från Initiativ.
Brevet från Initiativ.
Den 20 september hölls Radiodagen som arrangeras varje år av MTG Radio, SBS Radio, Sveriges Radio och Utbildningsradion. På kvällen var det Radiogala där Radiopriset delades ut i flera kategorier.

Men för alla inblandade blev Radiogalan en katastrofal tillställning. Programledarna läste ständigt fel i sina manus, grafiken var både rörig och felstavad och det blev missar kring vem som vann vilken kategori.

I utvärderingen som arrangörerna har gjort får galan bottenbetyg av besökarna och arrangörerna själva kallar galan för "haveri" och "kalkon" i ett internt mejl Resumé har tagit del av.

Eventbyrån Initiativ, som producerade galan, tar nu på sig hela skulden genom att be arrangörerna MTG Radio, SBS Radio, Sveriges Radio och Utbildningsradion om ursäkt i ett brev.

De väljer att återbetala hela sitt galaarvode på 152 000 kronor till arrangörerna. Internt har man även gjort en del personalomflyttningar genom att byta ut producenten för galan samt också sagt upp underleverantörer i galaproduktionen.

I brevet från Initiativ, som Resumé har tagit del av, skriver man bland annat:

"Det inträffade är mycket olyckligt och är, vad radiobolagens och våra respektive utvärderingar kommit fram till, resultatet av bl.a ett längre strömavbrott under eftermiddagen som p.g.a ny sound check förhindrade delar av repetitionsarbetet, men också ett antal missbedömningar samt, vad gästerna upplever som, grov nonchalans från de producenter/aktörer som fått i uppdrag att genomföra galan. Vi har som följd av detta, med omedelbar verkan, bytt ut den producent som var ansvarig för Radiogalans genomförande."

Man skriver vidare:

"Vi är bedrövade och ser mycket allvarligt på det som inte fungerade. Vi accepterar därför fullt ut arrangörernas av Radiogalans kompensationskrav på den av Radiobolagen avsatta budgeten för producentroll samt produktion av Radiogalans genomförande om 152 000 kronor exklusive moms återbetalas. Detta som en skyndsam reglering av det inträffade. Betalning kommer att ske omgående. Vidare har vi kommit överens om att vi avslutar de resterande åtaganaden vi har tillsammans med Radiobolagen i enlighet med de kontrakt som styr vårt samarbete fram till avslut."

Initiativ och arrangörerna avslutar nu sitt samarbete efter två år.