Dave är en tecknad figur som Visit Sweden och Skånes marknadsföringsbolag, Tourism in Skåne, har kört under hösten. Han pratar svår London-dialekt med cockney-inslag och är såväl provokativ som humoristisk, enligt företaget. Målgruppen för kampanjen är en yngre generation resenärer: Double Income No Kids, DINK.

Dave fäller hela tiden spydiga och sarkastiska kommentarer om Skåne och då tror britterna att verkligheten är den rakt motsatta, menar Tourism in Skåne.

Effekten har inte låtit vänta på sig. Förutom att Dave har dykt upp på en rad bloggar och nätverk ökar antalet tittare stadigt. Enbart Skånes egen turisthemsida visar en nära 20-procentig ökning i besökarantal jämfört med 2008 – 1 190 243 eller cirka 3 261 besökare per dag.

Fyra filmer har lanserats hittills med vackra miljöer i Skåne som bakgrund: Malmö, Ales Stenar, Stenshuvud och skånska slott. Bakom Dave Goes to Skåne-filmerna ligger den engelska reklambyrån Glue och 12foot6 står för animeringen. Daves röst görs av den kända brittiska komikern, Simon Day, speciellt känd för Fast Show.

Nästa steg i arbetet med att marknadsföra Skåne som turistregion i England går ut på att generera bokningar. Exakt hur detta ska ske och i vilken form är inte klart.

Alla Dave-filmerna kan ses här.