Magnus Anshelm, vd på IRM.

De senaste siffrorna kommer från IRM och de vittnar om en tydlig vändning i konjunkturen. Under det andra kvartalet 2010 uppgick reklamintäkterna totalt sett till åtta miljarder. Sett till årets första sex månader uppgår intäkterna till 15 miljarder kronor, vilket är en ökning på nära sju procent jämfört med samma period 2009.

Det stora dragloket i ökningen är Tv-reklamen. Intäkterna där steg med drygt 19 procent under kvartalet – med en omsättningsökning som till och med överstiger rekordåret 2008, enligt IRM.

Även morgonpressens reklamintäkter stiger jämfört med fjolåret. De visar upp en ökning på nästan 11 procent. Det visar enligt IRM på bredden och kraften i den ökning som har skett.

Allra mest växte dock bioreklam. Över 50 procent i intäktsökning vittnar om ett rejält lyft i jämförelse med andra kvartalet 2009. 

– Den underliggande tillväxten på reklammarknaden slår igenom i form av en kraftfull rekyl under andra kvartalet. Tillväxten inom TV-reklamen är i linje med vår senaste prognos, men att reklamintäkterna skulle öka så mycket i så många olika medier redan andra kvartalet var överraskande, säger IRM:s VD Magnus Anshelm i ett pressmeddelande.

Men trots att samtliga medier nu visar upp glädjesiffror når intäkterna inte upp till de rekordnivåer som branschen visade under rekordåret 2008. De rejäla ökningarna som sker nu ligger mot bakgrund av krisen som rådde under det andra kvartalet 2009, då minskningen av reklamintäkterna var rekordstor.