Dentsu, som har 86 procent av sin affär i Japan, räknas som Japans största reklambyrånätverk. Man ingick tidigare i ett strategiskt partnerskap med Publicis där man också ägde aktier, men partnerskapet avslutades och aktierna såldes tillbaka  i början av 2012. Pengar som japanerna nu vill använda för att ta sig in på nya marknader - i första hand Storbritannien, övriga Europa och USA, skriver Financial Times.

Att man väljer Aegis beror enligt Financial Times på att mediebyrånätverket har en mycket stark digital affär, med mer än en tredjedel av sina intäkter från digital verksamhet. Genom samgåendet blir Dentsu det största nätverket i Asien och näst störst i Europa. En femtedel av den samlade intäkten blir digital.

Världens största reklamkoncern, brittiska WPP, har även de en uttalad tillväxtstrategi inom digtiala medier. Det har bland annat inneburit förvärven av AKQA, en av världens ledande digitala byrånätverk samt finska Activeark.

Budet på Aegis är på 240 pence per aktie, vilket är 48 procent över onsdagens kurs. Aeigs har rekommenderat sina aktieägare att godta budet.

I Sverige äger Aegis mediebyråerna Carat, Vizeum, Isobar, JJP, Iprospect Posterscope Sweden och Lentus. Totalt har koncernen över 12 000 anställda i 80 länder.