Nettospelintäkterna uppgick till 4 775 miljoner kronor, en ökning med 124 miljoner kronor (2,7%) jämfört med första halvåret 2011. Det positiva resultatet beror främst på en ökad försäljning av sportspel, Triss och Lotto, uppger Svenska Spel.

Finns det några särskilda marknadsföringsinsatser/kampanjer som ökat försäljningen och bidragit till resultatet?
– Ingen specifik kampanj. Den varumärkesplattform vi har arbetet fram gör att vi är mer träffsäkra i vår kommunikation och i våra kampanjer. Vi har även ett mycket bra och nära samarbete med vår ombud som vi kan se ett konkret resultat av. Även vår försäljning via mobil utvecklas nu i takt med marknaden vilket den inte gjorde föregående år, säger vd:n Lennart Käll till Resumé.

Hur mycket pengar lägger ni på reklamköp/medieinvesteringar i år, jämfört med i fjol?
– Samma som förra året, cirka 300 miljoner.

Är det några segment som är viktigare än andra när det gäller reklam?
– Inget specifikt segment. Jag får svara baklänges. Vi har 4,5 miljoner kunder - om vi tar bort de grupper vi inte marknadsför oss emot (unga och de som spelar för relativt sett mest pengar) - blir den breda allmänheten kvar.

Hur mycket pengar kommer ni att lägga på marknadsföring 2013?
– Verksamhetsplan och budet läggs under hösten så jag kan inte svara på det. Troligt i enlighet med tidigare år.

Hur ser er policy ut när det gäller annonsering, i korthet?
– Inte unga i reklamen, ej påträngande, reklamen får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande eller på något sätt hävda att utfallet av en dragning i turspel beror på något annat än slumpen. Vi marknadsför inte våra högriskspel – nätpoker och Casino Cosmopol mycket begränsat och Vegas marknadsför vi inte alls.