Grace är en B2B-byrå som jobbar med integrerad kommunikation.

I upphandlingen ingick en skriftlig reflektionsuppgift med bland annat analys, utveckling av upplägg, förslag på förbättringsområden, struktur, medieanpassning, form med mera i ett aktuellt projekt. I den muntliga presentationen bedömdes analytisk förmåga, strategisk och kreativ höjd samt kommunikativ förmåga, meddelar EKN och Grace.