Sydsvenskan skriver att det kraftigt försämrade resultatet för Scandvision AB beror på en kombination av minskade intäkter och ökade kostnader under 2011.

– Det var ett ganska tufft år för marknaden som helhet och vi gjorde dessutom en del förändringar internt, säger Nicklas Gerhardsson, koncernchef för den nya ägaren Mobile Loyalty som tvingas till en nyemission på 18 miljoner kronor.

Nicklas Gerhardsson tror dock på en vändning till det positiva för Scandvision.

Det är Mobile Loyaltys andra emission på bara några månader. Pengarna ska inte gå till Scandvision utan till finansiering av den utbyggda sälj- och marknadsorganisation för Mobile Loyaltys mobila annonstjänster.