Elisabeth Ström.
Elisabeth Ström.
Foto: Björn Elgstrand.
Elisabeth Ström har haft en rad olika toppjobb i näringslivets toppskikt de senaste åren.

Via rektorsjobbet på Berghs blev hon kommunikationsdirektör och vice vd i Föreningssparpanken. 2001 började hon på KF som hon lämnade med ett betydande avgångsvederlag. Det gav en taxerad inkomst på drygt 10 miljoner kronor det året, skriver Affärsvärlden.

På Posten var hon vice vd och chef för marknadsdivisionen  i två år. 2005 återvände hon till reklambyråvärlden, först på Lowe Brindfors och senare Brand Union.

2010 blev det Vattenfall. När Ström nu lämnar den statliga energijätten får hon totalt 8,8 miljoner kronor i fallskärm – sex månaders uppsägningstid plus 18 månaders avgångsvederlag (med avräkning för annan inkomst),

Enligt Affärsvärldens beräkningar uppgår Elisabeth Ströms samlade tjänsteinkomster därmed till 62 miljoner kronor under de senaste 12 åren, utöver pensionsavsättningar.