Foto: Andreas Elgstrand. Bilden är ett montage.
Sveriges Radio och SVT bestämde sig, oberoende av varandra, att proaktivt gå ut med kostnaderna för sina personalfester, enligt SVT:s kommunikationsdirektör Helga Baagøe.

Public service-bolagen lyder inte under offentlighetsprincipen och skulle inte behöva berätta om festnotan, men både SR och SVT kände att de ville vara öppna eftersom de själva granskar andra, meddelar Helga Baagøe.

Totalt festar personalen på SVT och SR för 8 miljoner kronor, runt 4 miljoner vardera, vartannat år. Den omtalade Säpo-festen med Bond-tema gick på runt 5 miljoner kronor.

Men Helga Baagøe tycker inte alls att det rör sig om några excesser på SVT och allt ska gå korrekt till. Festen äger rum den 15 september.

– Vi står trygga i att vi är måttfulla hur vi hanterar pengarna. Det ingår en måltid med två glas dryck, som kostar 440 kronor inklusive moms per person och till det kommer kostnaden för lokalhyra, DJ och svenska artister.

Har ni gått ut med kostnaderna för att DN hört av sig?
– Nej, de har inte kontaktat oss, mig veterligen. Men vi är ett av Sveriges mest granskade företag med höga krav på öppenhet.

Det proaktiva agerandet tar udden av skandalpotentialen och pr-konsulten Paul Ronge har hyllat initiativet.