EDSTHLM-kollektivet.
EDSTHLM-kollektivet.
Filmerna har en helt ny stil och ska lansera Nelly i Europa och Australien både på tv och webben.

– Versioner som beställdes var ursprungligen 10, 20 ,30 sek men eftersom talang inte kan begränsas klipptes det även en 90 sek version som kommer att gå under höstens "Project runway" på TV 3, meddelar EDSTHLM-kollektivet.

– Nelly har stöttat oss hela vägen och låtit oss göra vår grej. Framförallt skickar vi kärlek till kreative chefen Jarno Vanhatapio och marknadschef Peter Lindholm som vågade satsa på ett nytt manér. Även modechefen Katrin Linhard har varit ett stort stöd under processen.